Het Spaanse vakblad F&H schrijft dat afgelopen seizoen (2018-2019) in Andalusië voor het eerst op meer dan 10.000 hectares avocados werden geproduceerd. De belangrijkste productiegebieden zijn Málaga en Granada (90% van de productie), gevolgd  door Cádiz en Huelva. Het areaal neemt jaar na jaar toe, van 9.771 hectare in 2015 naar 11.201 hectares in 2019. De productie nam in die tijd toe van 74.682 ton in 2015, naar 82.261 ton in 2019.  De belangrijkste afzetmarkt is de EU en daar moeten de Spaanse aanbieders de concurrentie van landen als Perú dulden.  Spanje exporteerde in week 12 bijna 1,3 miljoen dozen van 4 kilo avocado naar de EU.