Een Spaanse zuivelfabrikant heeft mogelijk de beschermde status van de beroemde Manchegokaas geschonden door het gebruik van labels die lijken te verwijzen naar Don Quichot, de illustere romanfiguur uit de regio La Mancha. Manchegokaas geniet van een Europese erkenning als streekproduct. Het Europees Hof van Justitie klaart uit dat figuratieve elementen die beelden van een bepaalde streek oproepen wel degelijk kunnen neerkomen op een schending van een beschermde oorsprongsbenaming.
De naam Manchegokaas is voorbehouden aan kaas die op basis van schapenmelk wordt gemaakt op de centrale hoogvlakte van La Mancha. Dat is ook de geboortestreek van Don Quichot, de verwarde edelman uit de roman van Miguel de Cervantes. De stichting achter de bescherming van de Manchegokaas stoort zich dan ook aan een industriële kaasmaker die producten verkoopt met labels die sterk doen denken aan Don Quichot, onder meer door afbeeldingen van windmolens. De producent gebruikt ook de naam Rocinante, het paard van de ridder.

Op vraag van een Spaanse rechtbank heeft het Europese Hof van Justitie zich over de zaak gebogen. Het Hof concludeerde dat figuratieve elementen voldoende kunnen zijn voor een schending van een beschermde oorsprongsbenaming. Bepalend is of zo’n figuratief element bij de consument onmiddellijk het beeld van het beschermde product oproept, aldus het Hof. Het is nu aan de Spaanse rechtbank om te oordelen of de labels al dan niet verwarring zaaien bij de (Spaanse) consument. Als dat zo blijkt te zijn, dan wordt het streekproduct beschermd tegen namaak.

Bron: Vilt.be