Over vijftien dagen zal de nieuwe Spaanse knoflookoogst beginnen in de provincie Córdoba. “De kwaliteit van de knoflook is goed op het moment. Er is geen sprake geweest van ziektes op het land”, stelt Luis Fernando Rubio, van ANPCA (Vereniging van Telers en Verhandelaars van Knoflook).

De overvloed aan bewolkte en regenachtige dagen zorgt voor iets lagere opbrengsten. “Gelukkig heeft de hevige regen in maart, die in een groot deel van Andalusië viel de knoflookoogst niet aangetast, maar heeft deze eerder bijgedragen aan de besparing van irrigatiekosten”, aldus de woordvoerder van de vereniging.

Anders dan vorig jaar zal de sector het nieuwe knoflookseizoen beginnen met voorraden van vorig jaar. “Hoewel het geen grote hoeveelheden zijn, zullen we het nieuwe knoflookseizoen niet beginnen zonder oude voorraden. De oude knoflook, die nog in bewaring ligt, heeft echter specifieke maten die niet zo snel afgezet werden dit seizoen. De marktomstandigheden zullen dus afhangen van hoe de maten van de nieuwe knoflook zullen uitvallen en het is nog te vroeg om dat te kunnen weten”.

China zal met Spanje concurreren qua prijzen, hoewel de vele geruchten over de toenemende aanwezigheid van de ziekte White Rot in de Chinese oogst tot de eerste reacties op de markt leiden. “Er zijn Europese importeurs die de Chinese knoflook al inwisselen voor de Spaanse om mogelijke kwaliteitsproblemen te vermijden”, zegt Rubio. “Met zulke lage prijzen voor de Chinese knoflook dit seizoen moet de Spaanse knoflook zijn voordeel doen met zijn kwaliteit”, voegt hij toe.

Knoflookareaal blijft stabiel dit seizoen
De ANPCA, die afgelopen week in Córdoba samenkwam om de situatie van dit seizoen te analyseren, verwacht dat het geteelde oppervlak stabiel zal blijven in vergelijking met voorgaande jaren. Momenteel maken de 57 belangrijkste bedrijven van de sector deel uit van de vereniging. Daarmee is ongeveer 50 % van het totale oppervlak aan knoflookteelt in Spanje en 75 % van de verhandelde knoflook vertegenwoordigd. Uit de jaarlijkse enquête over het oogstareaal en de geteelde rassen die de vereniging onder haar leden houdt, blijkt dat er sprake is van een afname van 3 % in het geteelde oppervlak ten opzichte van het voorgaande recordjaar.

Deze gegevens bevestigen die van het Ministerie van Landbouw, die de stabiliteit in het totaal van het areaal in Spanje aantonen met een groei van 0,1 %. De officiële gegevens laten een kleine afname van 1,2 % zien in Castilië-La Mancha, de belangrijkste teeltregio, vanwege droogteproblemen. In Andalusië en Castilië en León, de regio’s op de tweede en derde plek met betrekking tot de omvang van de knoflookteelt, is er sprake van een toename van respectievelijk 4 % en 0,7 %.

Met betrekking tot de verschillende rassen is er een toename van het areaal aan Spring-knoflook waargenomen ten koste van de Morado-knoflook, hoewel de afname van laatstgenoemde soort kleiner was dan in de voorgaande jaren.

De Spaanse knoflookexport bedroeg in 2017 165.874 ton, 2 % meer dan in 2016, met een waarde van 315 miljoen euro (-16 %). Castilië-La Manca is de belangrijkste exporterende autonome regio met 68.306 ton, 8 % meer dan in 2016, gevolgd door Andalusië met 47.346 ton (-3 %) en Valencia, met 33.107 ton (+2 %). Kijkend naar provincies blijkt uit de gegevens van 2017 dat Cuenca met 45.261 ton, Córdoba met 27.347 ton, Alicante met 20.694 ton en Albacete met 10.356 ton de grootste exporteurs zijn. Met betrekking tot de afzetmarkten: in 2017 ging 96.277 ton (ter waarde van 203,4 miljoen euro) van de Spaanse export naar de EU en 69.597 ton (ter waarde van 111,5 miljoen) naar derde landen.

Volgens gegevens van het Ministerie van Douanes en Accijnzen bedroeg de Spaanse import van knoflook in 2017 4.468 ton, 40 % minder dan in 2016, met een waarde van 8,7 miljoen euro (-31 %)

Bron: AGF.nl publicatiedatum: 30-4-2018