Het Spaanse sierteeltmedium GuíaVerde heeft een enquête gehouden onder 361 sierteeltbedrijven in Spanje.  64% van de ondervraagde professionals in de sector verzekert dat de continuïteit van hun bedrijf in gevaar is gekomen door de impact van de COVID-19-crisis.  48% van deze professionals geeft aan dat zij verwachten dat dit jaar hun omzet tussen de 50% en 75% zal afnemen. 

Deze gegevens  zijn ontleend aan de enquête die door GuíaVerde is uitgevoerd onder de titel “Effecten van de COVID-19-crisis in de sierteeltsector”, waaraan professionals uit alle subsectoren van de sierteelt zijn bevraagd en waar voornamelijk eigenaren en managers aan hebben geantwoord.  Hoewel de sector dus negatief is, heeft 60% aangegeven geen beroep te hebben gedaan op arbeidstijdverkorting. 73% van de ondervraagden zegt geen werknemers te hebben ontslagen. 

Het complete rapport met de resultaten van de enquete kunnen hier worden gedownload.

Bron: Guiaverde.com