Droogte dreigt voor groot deel van Spaanse tuinbouw

Hoewel het nog te vroeg is om een raming te maken van de mogelijke schade aan de gewassen door de droogtesituatie die zich in een groot deel van Spanje voordoet, wordt er al aan de alarmbel getrokken. De zuidelijke helft van Spanje, maar ook enkele streken van Castilla y León, Catalonië en de Valenciaanse Gemeenschap, zijn het hardst getroffen. Zowel graan, peulvruchten, groenten, fruit en weiland lijden onder de droogte, en als de situatie aanhoudt, komen ook amandelbomen, olijfgaarden en wijngaarden in het vizier.

Irrigeren wordt moeilijk, want het waterpeil in de stuwmeren staat op een laag niveau. In het Guadiana-bekken staat de watervoorraad op 30,5% van de capaciteit, in het Guadalquivir-bekken op 28,5%. In beide gebieden zijn er al beperkingen van kracht op het industriële gebruik van water.

De toestand is vooral “kritiek” en “zorgwekkend” in Andalusië, Castilla-La Mancha en Extremadura, zo zeggen bepaalde sectorbronnen aan nieuwsdienst Efeagro. Er zou een “reële” dreiging zijn van het verlies van gewassen als het niet regent in de komende weken.

Maatregelen
Madrid en Castilla y León blijven momenteel nog buiten schot, zo verzekeren de gewestelijke overheden, maar ze hebben wel al actieplannen op tafel liggen voor het geval de situatie verslechtert.

In Castilla-La Mancha heeft de overheid met de hulp van Nederland een initiatief opgestart voor een geïntegreerd beheer van water en land. De regering investeert ook € 184 miljoen in irrigatie-projecten. Telersvereniging Asaja blijft de druk op de ketel houden en pleit voor nog meer plannen om “de telers niet in de steek te laten”.

In Extremadura heeft de gewestelijke overheid de Spaanse regering gevraagd om “dringende maatregelen” zoals belastingvrijstellingen of subsidies voor de telers. Brancheorganisatie UPA-UCE stuurt aan op directe steun, een terugbetalingsregeling van leningen en vrijstellingstarieven voor de telers die de percelen niet kunnen besproeien.

In 2021 keurde de Andalusische regering een pakket maatregelen goed om te kunnen anticiperen op waterschaarste door onder meer verbeteringswerken aan de infrastructuur. De telersverenigingen dringen aan om de hardst getroffen sectoren te helpen, de infrastructuur te verbeteren en illegale irrigatie te controleren.

De gewestregering van Catalonië geeft aan dat er al beperkingen zijn op het gebruik van water in de land- en tuinbouw in de streek van Fluvià-Muga (Girona). Sommige telers wachten nog op uitbetaling van verzekeraar Agroseguro en brancheorganisatie Unió de Pagesos is van mening dat het noodzakelijk is om het waterbeheer te heroverwegen en het gebruik van ontziltingsinstallaties te bevorderen.

In de Valenciaanse Gemeenschap stelt telersorganisatie AVA-Asaja voor het huidige debiet te behouden in de overheveling van water uit de Taag naar de Segura, te investeren in waterbouwkundige werken en verder te gaan met de modernisering van de irrigatiesystemen.

Ook de gewestregering van Murcia is voor het handhaven van de capaciteit van de overdracht Taag-Segura. Ze verzoekt de centrale overheid eveneens om de garantie op de beschikbaarheid van de nodige middelen in de wetgeving te verankeren.

Bron: efeagro.com