De Valenciaanse telersvereniging AVA-ASAJA roept de Spaanse minister van Landbouw, Luis Planas, op om maatregelen uit te werken ter vergoeding van de schade veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse cotonet (Delottococcus aberiae), een plaag die onder andere citrus en kaki’s vervormt en waartegen telers sinds dit seizoen over geen bewezen behandeling meer beschikken vanwege het verbod op bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

De organisatie raamt de directe verliezen voor de citrussector door de aanwezigheid van het insect op meer dan €113 mln. in 2020/21 (€78,7 mln. in de provincie Castellón, €31,5 mln. in Valencia en €3,6 mln. in Alicante). Volgens de vereniging gaat het om 380.000 ton mandarijnen en sinaasappelen die niet geschikt zullen zijn voor de afzet.

Cristóbal Aguado, de voorzitter van AVA-ASAJA, beschuldigt de minister ervan de telers in de steek te laten, omdat die nu geen effectieve oplossingen meer hebben om de steeds algemenere en agressievere plaag te bestrijden. “Toen de Europese Unie haar dreigement waarmaakte om het gebruik van chloorpyrifos-methyl, de enige werkzame stof tegen cotonet, niet langer toe te staan, is de minister eens te meer aan de zijlijn blijven staan toekijken en heeft hij niet eens een poging ondernomen om Brussel om een overgangsperiode te vragen, al was het maar voor het komende seizoen. Nu moeten we vertrouwen op experimentele methodes waarvan de experten zeggen dat het nog jaren zal duren vooraleer we weten of ze doeltreffend zijn”, aldus Aguado.

Onderzoekers van het Instituut voor Mediterrane Agroforestry van de Polytechnische Universiteit van Valencia (UPV) en verantwoordelijken van het bedrijf Química Massó hebben tijdens een door Phytoma georganiseerde conferentie bevestigd dat de toegelaten chemische behandelingen de explosieve toename van de plaag in citrus niet de baas kunnen, terwijl voor alternatieven met parasieten of feromonen het afwachten blijft wat het effect ervan is op de volgende generaties insecten.

De cotonet van Zuid-Afrika, in 2009 voor het eerst gedetecteerd in Benifairó de les Valls, heeft zich verspreid over de gehele Valenciaanse citrusteelt, vooral aan de kust van Castellón, Camp de Morvedre, Ribera Alta, La Marina Alta en La Marina Baixa, waarbij gemiddeld 40% van het Clemenules-ras last heeft van het insect.

Bron: AGF.nl