Volgens gegevens in een preview van het rapport “Biologische Landbouw 2018”, dat wordt uitgegeven door het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voeding (MAPA), had het biologische areaal in Spanje in 2018 een omvang van 2.246.475 hectare. Dit betekent een groei van 8% ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal marktdeelnemers in de biologische sector bedroeg 44.282, 6% meer dan in het voorgaande jaar. Het gaat om 39.505 telers, 4.627 verwerkers en verder om handelaren, importeurs en exporteurs. Het aantal biologische bedrijven in de groenten- en fruitsector is aanzienlijk gestegen: met 15,2%. In totaal gaat het om 7.670 bedrijven.

In de afgelopen jaren is het areaal dat is gewijd aan de biologische teelt onophoudelijk gegroeid met een toename van bijna 1 mln hectare in de periode 2008-2018. Hierdoor is Spanje al jarenlang het land met het grootste biologische areaal in Europa en een van de grootste landen op dit gebied op wereldniveau.

Uit de onderzoeken van het ministerie volgt dat er voor de toekomst een verhoging van de consumptie en de vraag naar biologische producten wordt verwacht. Dit op basis van de ontwikkeling van de consumentenvraag, de sterke groei in de afgelopen jaren en de overeenkomsten met de situatie in de meest vooruitstrevende EU-landen.

Hoewel de uitgaven aan biologische producten per hoofd van de bevolking nog steeds laag liggen, blijft er sprake van een stijgende trend en liggen deze al op €46,50 per inwoner per jaar. Dit cijfer is een verdubbeling van het bedrag van €21,85 dat Spanjaarden in 2013 gemiddeld aan biologische producten uitgaven.

Bron: Biojornaal.nl