De tuinbouw is altijd een sector geweest die veel werkgelegenheid heeft gecreëerd in Spanje, maar de coronacrisis heeft het belang ervan nog extra in de verf gezet na het enorme verlies van banen in sectoren zoals de horeca en het toerisme, waarvan vele werknemers (tijdelijk) een job hebben gevonden in de AGF-sector.

Getuige daarvan is een nieuw in het leven geroepen internetplatform van de telersvereniging ASAJA. De vereniging beoogt, zonder winstoogmerk, de telers een handje toe te steken om de dringend noodzakelijke arbeidskrachten te vinden voor in de kas of op het veld, zo legt Juan Almansa uit, de algemeen coördinator van ASAJA. Tot 18 mei waren meer dan 106.000 inschrijvingen geregistreerd, waarvan 37.000 ook uitmondden in effectieve sollicitaties. En de cijfers blijven nog steeds groeien.

De fruitteelt, één van de meest getroffen sectoren
Ondanks de initiatieven van verschillende telersverenigingen en andere organisaties om een oplossing te bieden voor het handentekort in de sector, blijft het gebrek aan seizoensarbeiders, vooral in de fruitsector, nijpend.

Zo worden er bijvoorbeeld nog tijdelijke arbeidskrachten gezocht voor de oogst van pepers en knoflook in Baskenland, asperges in Navarra, groenten en het resterende citrus in Valencia en Murcia, zachtfruit en knoflook in Huelva, Córdoba, Cuenca en Badajoz, kersen in de Jerte-vallei en steenfruit in de Ebro-vallei.

“Er is nog steeds handentekort”, zegt Óscar Moret, medeverantwoordelijke voor de fruitteelt binnen de telerscoöperatie UAGA in Aragón, waar elk jaar ongeveer 15.000 tijdelijke arbeidskrachten worden ingezet voor de oogst en 8.000 in de pakstations.

Ook in de rest van mei en juni voorziet de sector problemen om de tijdelijke banen te kunnen invullen, maar de omvang van het probleem zal wel gedeeltelijk afhangen van de afbouw van de lockdownmaatregelen in sectoren zoals de horeca. “We stellen nu bijvoorbeeld immigranten te werk die uit andere sectoren komen, maar die keren mogelijk weer naar hun vorige arbeidsplaats terug wanneer hun sector weer het werk opneemt”, zo merkt Moret op.

Arbeidskosten stijgen met 30%
Huisvesting bieden aan tijdelijke arbeidskrachten, voorzien in opleiding voor de nieuwe werknemers en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen om de veiligheid te kunnen garanderen, zijn allemaal factoren die de arbeidskosten de hoogte injagen.

De sector raamt de stijging van de kosten op 30%. “Onlangs is de wet inzake de voedselketen goedgekeurd en nu is reeds het moment gekomen om die in de praktijk te brengen, want als de kosten stijgen en de prijzen dalen, dan lopen we het risico dat telers het hoofd niet meer boven water kunnen houden”, besluit Moret.

Bron: Groentenieuws.nl