Zes jaar nadat het economisch herstel in Spanje optrad na jaren van financiële crisis sinds 2008, wijzen alle belangrijke indicatoren op een vertraging van de economische groei van Spanje. Een groei die zijn keerpunt zal hebben in 2020.

Volgens Freemarket vertraagt de Spaanse economie volgend jaar (2020) en zal dan het slechtste bbp-cijfer sinds 2014 tonen met een groei van 1,8 procent. Voor een slechter cijfer moet men teruggaan naar het derde kwartaal van 2014. Toen was de groei van het bbp op jaarbasis 1,7 procent.

Een groei van 1,8 procent zal nog het beste scenario zijn. De regering houdt nu nog een begroting aan op basis van een stijging van de overheidsuitgaven en de belastingen. Daarbij zullen er nieuwe hervormingen op de arbeidsmarkt worden doorgevoerd en zal de economie worden beïnvloed door een verslechtering van factoren van politieke en geostrategische aard. Dit kan leiden tot een vertraging van de groei tot 1,5 procent.

Sinds het moment dat de groei van de Spaanse economie het vierde kwartaal van 2014 nog op 2,3 procent lag, was deze daarna altijd meer dan 2 procent. Daarmee groeide de Spaanse economie sneller dan het gemiddelde van de Europese landen samen.

Freemarket zegt dat de meerderheid van de analisten en nationale- en internationale instituten nog vasthouden aan voorspellingen over een langzame vertraging van de Spaanse economie in 2019 en 2020. Ze houden bovendien een positief verschil aan ten opzichte van de EU-landen samen.

Wat Spanje niet helpt is dat er nog steeds geen regering is. Sinds de verkiezingen van 28 april jl. en de mislukte poging een regering te vormen van Pedro Sánchez in de laatste week van juli liggen daarom dus allerlei maatregelen stil die van invloed zijn, zowel positief als negatief, op de Spaanse economie.

Overheidsschuld

Deze week werd ook bekend dat de Spaanse staatsschuld opnieuw een record bereikt en ook de grootste stijging in drie jaar tijd vertoonde. Alle Spaanse overheidsorganisaties samen hebben een schuld die overeenkomt met 98,4 procent van het bbp, namelijk 1,21 biljoen euro. Het doel van de Spaanse regering was om dit voor eind dit jaar omlaag te brengen tot 95,8 procent van het bbp.

Bron: https://inspanje.nl/